Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Herrelös egendom, övergivna eller kasserade föremål. Om egendom ansågs övergiven av den gamla ägaren övergick den i upphittarens ägo och betraktades således inte som hittegods (till vilket den ursprungliga ägaren hade rätt).

Finsk beskrivning

hylätty omaisuus

Hylätty tai pois heitetty esineistö. Jos omaisuutta ei voitu pitää hukattuna eli löytötavarana , katsottiin sen kuuluvan löytäjälle.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 291 (res).

Andra språk

Dåtida finska hylkyesineet
Latin res derelictae