Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mindre mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar (både torra och våta varor). Storleken på rymdmått fastslogs formellt i det äldre svenska måttsystemet 1737 och 1739 (särskilt i relation till andra måttenheter).

Finsk beskrivning

kannu

Sekä nestemäisetn että kuivien tavaroiden mittaamisessa käytetty tilavuuden mittayksikkö.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk