Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Modern benämning på ett vid Vadstena herremöte 1524 fattat beslut att låta göra upp ett register över kronans räntor och uppbörd samt hur många skatte-, krono- och frälsebönderna var i varje län. Syftet var att ge kronan kunskap om skatteförmågan och vilka räntor som tillföll kronan vilket innebar en möjlighet att uppskatta de förväntade kronoinkomsterna inom ekonomiförvaltningen.

Finsk beskrivning

verorekisteri

Kattava rekisteri valtakunnan veroista ja rasituksista sekä kussakin läänissä asuvista vero-, kruunun- ja rälssitilallisista. Rekisterin laatiminen perustui päätökseen, joka tehtiin Vadstenan herrainpäivillä 1524 ja jonka tarkoituksena oli luoda hallinnolle selkeä kuva kruunun varallisuudesta ja odotettavista verotuloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 451.