Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattemått för ordinarie kronoskatt som allmogen erlade i hö.

Finsk beskrivning

veroparmas

Veromitta heinässä maksettavan vakinaisen kruununveron maksamiseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 546.

Andra språk

Inga termer på andra språk