Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronohemman som anslagits till boställe för infanteriofficer eller -underofficer.

Finsk beskrivning

jalkaväentila

Kruununtila, joka oli annettu asunnoksi jalkaväenupseerille tai -aliupseerille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 595.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska jalkaväentila