Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till ett gymnasium anslaget eller skänkt hemman vars avkastning uppbars av en gymnasielärare. Gymnasiehemmanen var skyldiga att erlägga bl.a. lagmans,- häradshövdinge- och tingsgästningspenningar.

Finsk beskrivning

kymnaasitila

Kymnaasiin liitetty tai sille lahjoitettu tila, josta saatavat tulot peri kymnaasin opettaja. Kymnaasitilojen tuli maksaa myös laamannin- ja kihlakunnantuomarinveroa sekä käräjäkestitysmaksua.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 615.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/