Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet under en kommunal vårdnämndsavdelning som ansvarade för en specifik del av socialvården. Vårdnämndssektionen bestod av en ordförande och en viceordförande samt en medlem vilka utsågs av vårdnämnden bland vårdnämndavdelningens medlemmar.

Finsk beskrivning

huoltolautakuntajaosto

Kunnallinen huoltolautakuntaosaston yksikkö, joka vastasi tietystä sosiaalihuollon alueesta. Koostui puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä jäsenistä, jotka huoltolautakunta nimitti osaston jäsenten joukosta.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 51: § 2: 190 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1950: nr 34: § 4: 133.

Andra språk

Dåtida finska huoltolautakuntajaosto