Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbete som i Sverige uppträder första gången 1538 för kungens tyska rådgivare och medhjälpare på högsta nivå, som alternativ till riksråden som skulle vara infödda svenska män. Hovrådsämbetet av denna typ blev inte fast etablerat. Ett hovråd var en medlem av ett rådskollegium. Titeln saknade motsvarande ämbete.

Finsk beskrivning

hovineuvos

Ammattinimike, jota käytettiin Ruotsissa ensimmäisen kerran vuonna 1538 valtaneuvoksen nimikkeen sijasta kuninkaan saksalaisista neuvonantajista ja apulaisista, koska valtaneuvosten tuli olla syntyperäisiä ruotsalaisia. Ammatti ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi, ja tarkoitti lähinnä valtionkollegion jäsentä ilman vastaavaa virkaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 814.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 252.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hovineuvos