Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Alfabetiskt ordnad anteckningsbok, omnämnd första gången 1635. Boken motsvarar landsskrivarens inventarium.

Finsk beskrivning

aakkosjärjestyksellinen muistikirja

Vastaa lääninkamreerin kalustoluetteloa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk