Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det förhållandet att ett ämbete som hade en anvisad plats i en viss rangklass genom förlänad fullmakt av regenten placerades i en annan högre rangklass, varvid ämbetet fick förbättrad rang. Ordningen inom en rangklass fastslogs i vanliga fall av fullmaktsdatum. Den som hade den äldsta fullmakten stod främst inom klassen (till exempel i en procession).

Finsk beskrivning

virka-arvon nosto

Tietyn toimen aseman nostaminen virka-arvoluettelossa ylempään asemaan hallitsijan valtakirjalla. Aseman muuttuminen virka-asteikossa tapahtui valtakirjan päiväyksestä alkaen. Saman luokan sisällä ylimpänä oli se virka, joka oli saanut valtakirjan ensimmäisenä ja sen edustaja marssi myös kulkueissa etummaisena.

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 59–62.