Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på lägre tjänsteman inom stadens inre förvaltning, i större städer underlydande politieborgmästaren.

Finsk beskrivning

kunnallisvirkalija

Alempi virkamies kaupungin sisäisessä hallinnossa, toimi kunnallispormestarin alaisuudessa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.