Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på borgmästare, även då det fanns endast en borgmästare i staden, motsvarade politiborgmästare i det svenska riket, där titeln politi- och ekonomiborgmästare inte verkar ha förekommit.

Finsk beskrivning

politia- ja talouspormestari

Pormestarin nimitys Vanhan Suomen alueella.

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , .

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, III 1980 .

Andra språk

Ryska burgomistr dlja policii i ėkonomi
Dåtida finska politia- ja talouspormestari

Synonymer

politie- och ekonomiborgmästare