Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om rätt(en) att förvalta: sammanfattningen av rättsnormerna för statens, stadens eller länets förvaltning, för förvaltningens organisering och för de förvaltande myndigheternas verksamhet. I vid bemärkelse avser termen också läran om förvaltning.

Finsk beskrivning

oikeus hallita, hallinnon oikeusperusta, hallinto-oppi

Oikeus hallita sekä myös yhteisnimitys valtion, kaupungin tai läänin hallinnan, hallinnon organisoinnin sekä hallintoviranomaisten toiminnan perustana käytetyille oikeusnormeille. Laajassa merkityksessä myös hallinto-oppi.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 108.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 519. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : yleinen osa , 2 painos , Helsinki: Otava 1928 , 6.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/