Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål som gäller en rättstvist inom förvaltningens område. Förvaltningsmål anfördes ursprungligen vid allmän domstol eller hos landshövdingen, från 1974 vid länsrätt och efter 1999 enligt förvaltningsprocessslagen vid förvaltningsdomstol. De kallades ursprungligen ansökningsmål.

Finsk beskrivning

hallintolainkäyttöasia

hallinto-oikeuden piiriin kuuluva oikeusasia

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 134.

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 76.

Andra språk

Dåtida finska hallintoasia, hallintojuttu

Synonymer

förvaltningslagskipningsärende
förvaltningsprocesärende
förvaltningsrättsskipningsärende