Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsdomstol i första instans. Dit räknades före 1950 länsrätterna.

Finsk beskrivning

hallinto-oikeus

Hallintoasioita käsittelevä ensimmäisen asteen oikeusistuin.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 59.

Andra språk

Dåtida finska hallinto-oikeus