Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig sedan 1918 utgiven publikation av Högsta förvaltningsdomstolen, med referat av domstolens viktigare mål under året.

Finsk beskrivning

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja(päätökset)

Källor

Inga källor