Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlemsarrende, delarrende. Medlemsarrendet utgick till ett belopp som slagits fast i kontraktet mellan kronan och arrendatorn. Det ingick i den årliga specialuppbördsboken som färdigställdes för skatteindrivningen under uppbördsstämmorna.

Finsk beskrivning

osa-arenti, osa-vuokrasuhde

Perustui kruunun ja vuokralaisen väliseen sopimukseen kirjattuun rahasummaan. Se kirjattiin myös vuosittain erityisveronkantokirjaan, joka laadittiin veronmaksukokouksia varten.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 116 (medel).

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 864.

Andra språk

Inga termer på andra språk