Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vedertagen benämning på vaktmästare vid tingshus under svenska tiden.

Finsk beskrivning

kihlakunnanpalvelija*

Käräjätalon vahtimestarista käytetty nimitys Ruotsin vallan aikana.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk