Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viktmått som på 1500-talet användes för erläggande av skatter.

Finsk beskrivning

kihlakunnanpaino

1500-luvulla veronperinnän yhteydessä käytössä ollut painomitta. Viipurin läänissä vastasi leiviskää (= 8,5 kg).

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare