Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avrads- och tiondespannmål som översköt det som gick till att bekosta fastställda stater och anordningar. Överloppsspannmålen förvarades i kronobodar eller kronomagasin.

Finsk beskrivning

liikavilja*, ylimääräinen verovilja

Vero- ja kymmenysvilja, joka jäi yli virkakunnan palkanmaksun ja määräysten suorittamisen jälkeen. Sitä säilyttettiin kruununaitoissa tai -makasiineissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 560.