Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid poliskammaren i Helsingfors, Åbo och Tammerfors under senare delen av 1800-talet som ansvarade för brottsutredning och spaning i stadens alla polisdistrikt. Som chef verkade en poliskommissarie. Hans närmaste överordnade var polismästaren.

Finsk beskrivning

Etsiväosasto

Rikostutkinnasta ja etsinnästä kaupungin kaikissa poliisipiireissä vastaava poliisikamarin osasto Helsingissä, Turussa ja Tampereella 1800-luvun jälkipuolella. Osastoa johti poliisikomissaari, joka puolestaan oli poliisimestarin alainen.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Andra språk

Dåtida finska Etsiväosasto