Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statens representant vid sådana inrättningar eller arbetsplatser som omfattades av statens olycksfallsförsäkring och ersättningsansvar efter 1948. Olycksfallsombudsmannen ansvarade för arbetsgivarens åligganden rörande olycksfall. Han förordnades till uppgiften av myndigheten i fråga och övervakades av Statens olycksfallsbyrå.

Finsk beskrivning

valtion tapaturma-asiamies

Valtion edustaja laitoksessa ja työpaikoilla, jotka kuuluvat valtion tapaturmavakuutuksen ja korvausvelvollisuuden piiriin vuoden 1948 jälkeen. Asiamies vastasi työnantajan velvollisuuksista onnettomuustapauksessa. Hänet määräsi tehtävään kyseessä oleva viranomainen ja hänen toimintaansa valvoi valtion tapaturmatoimisto.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 9.12.1948/853.

Andra språk

Dåtida finska valtion tapaturma-asiamies

Synonymer

statens olycksfallsombudsman