Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om att döma, utdöma, avgöra eller slita en tvist.

Finsk beskrivning

tuomita, ratkaista

Ruotsin vallan aikana käytetty verbi, tarkoitti kiista-asian tuomitsemista tai ratkaisemista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk