Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Alfabetiskt ordnad förteckning över inkomna begäranden, klagomål eller anhållningar, ansökningar till centralt ämbetsverk för kontroll eller beslut av högre myndighet (ständerna). Supplikdiarier påbjöds vid 1751/1752 års riksdag för att underlätta ärendebehandlingen.

Finsk beskrivning

anomusdiaari, anomuspäiväkirja

Keskusviraston luettelo saapuneista pyynnöistä, valituksista tai anomuksista ja hakemuksista aakkosjärjestyksessä, ylempien tahojen kontrollia varten.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 252, 255.