Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäljare av det stämplade papper som krävdes för utfärdande av vissa officiella dokument, till exempel lysning.

Finsk beskrivning

leimapaperinmyyjä, karttapaperinmyyjä

Tiettyjen virallisten asiakirjojen laatimiseen tarvitun leimapaperin myyjä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 34.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 217.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Latin leimapaperinmyyjä, karttapaperinmyyjä