Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig försäkran om att varken betala eller ta emot ackord för en tjänst.

Finsk beskrivning

kieltäytyminen viranostosopimuksesta

Kirjallinen vakuutus siitä, ettei maksa virasta tai suostu akordi- eli viranostosopimukseen

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 39 (akordi).

Andra språk

Inga termer på andra språk