Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om ränte-, tiondegivares eller räntetagares rätt att under vissa förutsättningar välja mellan att betala avgift eller skatt i natura eller i penningar.

Finsk beskrivning

optio-oikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska optausoikeus, omistuttamisoikeus, optio-oikeus