Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lämna tillträde åt, låta undergå en examen, låta begå Herrans nattvard.

Finsk beskrivning

antaa pääsylupa, ottaa vastaan, päästää läpi tentistä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk