Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Han framsläpps”: examensbetyg.

Finsk beskrivning

hyväksytty, ”sai luvan jatkaa”

Todistuksissa käytetty ilmaus.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin admittitur