Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Detta får tryckas”: av censorer givet tillstånd att trycka en skrift 1749–1776. Tillståndet innebar att dokumentet granskats och godkänts.

Finsk beskrivning

painolupa, ”saa painaa”

Sensorien myöntämä lupa kirjoituksen julkaisemiseen 1749–1776. Lupa tarkoittaa, että kirjoitus on tutkittu ja hyväksytty.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 250.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1429–1430. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 456. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin imprimatur