Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Uppsala universitet med tillsyn över universitetets jordegendom.

Finsk beskrivning

akatemianvouti

Uppsalan yliopiston virkamies, jonka tehtävänä oli valvoa yliopiston maaomaisuutta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

universitetsfogde