Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoföreståndare. I den i ortodoxa kyrkan benämning på den person, som har uppsikten över kyrkorna och gudstjänstens upprätthållande.

Finsk beskrivning

eklesiarkki, kirkon toimintoja johtanut henkilö

Ortodoksisessa kirkossa käytetty nimitys henkilöstä, joka valvoi kirkkojen sekä jumalanpalvelusten hoitoa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk