Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovorden vid drottning Kristinas hov, aktiv 1653–1654, och en sällskapsorden instiftad i Stockholm 1760 med samma namn och med anknytning till drottning Kristinas orden. Ordet amarant kommer från grekiskans amaranthos, oförvissnelig, växt med blomställningar som inte vissnar. Det är en metafor för odödlighet. Drottning Kristina instiftade Amaranthorden som en del av en hovfest. När drottningen abdikerade och lämnade Sverige 1654 upphörde dess verksamhet. Den 1760 instiftade sällskapsorden hade inte kungligt ursprung. De första medlemmarna var ämbetsmän och poeter i Stockholm.

Finsk beskrivning

Amaranter-ritarikunta

Kuningatar Kristiinan perustama ja vuosina 1653–1654 toiminut vapaamuurarillinen hoviritarikunta sekä samanniminen, Kuningatar Kristiinan ritarikunnan innoittamana 1760 Tukholmassa perustettu ritarikunta. Nimi Amarant oli kuolmattomuuden symboli ja myös kuningatar Kristiinan ottama nimi naamiaisissa, joissa ritarikunta perustettiin. Uudemman ritarikunnan perustivat virkamiehet ja runoilijat.

Källor

Inga källor