Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I akademiska kretsar högre vitsord än vad som krävs för godkänd examen: överbetyg, honnörsbetyg eller kvalitetsbetyg; särskilt om förstärkning av huvudbetygen approbatur, cum laude och laudatur. De vanligaste distinktionsbetygen är maxima cum laude (med högsta beröm), egregie laudatur, eximie laudatur (utmärkt berömlig) och par noiis (med mig, examinatorn, jämngod).

Finsk beskrivning

vahvistava arvosana, erityisarvosana, kunnia-arvosana

aiemmin käytössä olleiden pääarvosanojen (approbatur, cum laude ja laudatur) vahvistamiseen käytetyt arvosanat (esim. maxima cum laude)

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 530. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/