Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning för ”enligt protokollet”, senare även på visitkort i betydelsen personligen (franska ”en personne”).

Finsk beskrivning

pöytäkirjan mukaan

Lyhennys ilmaukselle ”pöytäkirjan mukaan/mukaisesti”, sittemmin myös käyntikorteissa merkityksessä ‘henkilökohtaisesti’ (ranskan ”en personne”).

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin ex protocollo
Dåtida finska protokollan mukaan