Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Enligt lagen”, rättsligt sett.

Finsk beskrivning

lakiin perustuen, lain mukaan, oikeudellisesti

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin de jure
Dåtida finska lain mukaan, oikeudellisesti

Se vidare