Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Guds tio bud som en sammanfattning av Guds lag och denna lag som norm och utgångspunkt för lagstiftningen och den världsliga överhetens rättsliga agerande. Dekalogen var rättesnöre i svensk rätt från och med högmålsplakatet 1563 fram till cirka 1736.

Finsk beskrivning

kymmenen käskyä

Raamatun kymmenen käskyä olivat myös ruotsalaisen oikeudenkäytön perusta aina vuoden1563 valtiorikosplakaatista alkaen vuoteen 1736.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 67, 71.

Andra språk

Inga termer på andra språk