Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som inrättades vid Kanslikollegium i samband med 1713 års kansliordning. Handelsexpeditionen hade under ledning av ett ombudsråd i uppgift att handlägga ärenden rörande handel, hantverk, städerna, bergsbruk, mynt-, bank- och tullväsendet samt kyrko- och skolärenden. Den slogs 1719 samman med kammarexpeditionen och bildade inrikesexpeditionen. Från 1773 förekom på nytt en separat handels- och finansexpedition, som 1792 återintegrerades med inrikesexpeditionen.

Finsk beskrivning

kauppatoimituskunta

Kuninkaallisen majesteetin kanslian osasto vuosina 1713–1719, joka käsitteli kauppaan liittyviä asioita. Yhdistettiin vuonna 1719 kamaritoimituskuntaan ja oli siitä lähtien osa sisäasiain siviilitoimituskuntaa, vuosina 1773–1792 kauppa- ja taloustoimikuntaa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk