Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förebråelse, tillvitelse av till exempel tjänsteman.

Finsk beskrivning

moite, syytös

Esimerkiksi virkamiestä kohtaan

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin exprobratio