Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppflyttning av elev från en klass till en annan, i enlighet med elevens kunskaper inom samma årskull och klass. Årsflyttning förutsätter så kallade fasta eller slutna klasser.

Finsk beskrivning

oppilaan siirto seuraavalle vuosiluokalle

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare