Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus för kroniskt mentalsjuka grundat 1885 på Niuvanniemi gods i Kuopio socken. Ursprungligen hade sjukhuset 60 platser för kvinnliga och 50 platser för manliga patienter. Sjukhuset utvidgades 1892 till centralanstalt med plats för 330 patienter. Anstalten leddes av en överläkare som biträddes av två underläkare. Andra tjänstemän var en predikant och en syssloman.

Finsk beskrivning

Niuvaniemen sairaala

Vuonna 1885 Kuopion pitäjään perustettu psykiatrinen (vanki)mielisairaala kroonisesti mielisairaiden hoitoa varten.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1885–1892