Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa grundad 1880. Direktionen i Helsingfors bestod av tre ledamöter och tre suppleanter, valda för tre år. Kassans inkomster bestod av årliga avgifter, som alla ordinarie och vikarierande lärare och lärarinnor var skyldiga att erlägga.

Finsk beskrivning

Suomen kansakouluopettajien leski- ja orpokassa

Perustettu 1880, tulot perustuivat vuosittaisiin maksuihin, jotka kaikki vakituiset ja sijaisuuksia hoitavat opettajat olivat velvollisia suorittamaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Suomen kansakouluopettajien leski- ja orpokassa

Synonymer

Folkskollärarnas änke- och pupillkassa