Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som är anställd på obegränsad tid.

Finsk beskrivning

vakinainen työntekijä, vakituinen työntekijä

Virkamies, joka on palkattu toimeen pysyvästi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk