Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningvärdet av det onus, som bestod i att jordinnehavaren skulle forsla sina skattepersedlar till kronans förråd, våghus och lador eller till frälseränteägarens eller den tjänstemans hemvist, vilken skulle åtnjuta indelningen. Den skattskyldige var skyldig att jämte lösen för persedlarna även betala forsellön, ifall vederbörande nöjde sig med penningar i stället för varor.

Finsk beskrivning

kuljetuspalkkio, kuljetusmaksu

Maksu, joka veronmaksajien tuli suorittaa verottajalle korvauksena verotuotteiden kuljetuksesta joko valtion varastoihin tai veronkantoon oikeutetun aatelisen luo.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk