Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet för jordinnehavare att forsla de av hans jord till annan person in natura utgående räntorna till räntetagarens hemvist. Det var visserligen stadgat att forslingen inte fick gå utöver ”lagsagans” gränser, men avstånden kunde ändå bli långa för folk och dragare. Indelningshavarens rättighet att kräva att persedlarna levererades in natura, eller hans så kallade uppsägningsrätt, gav honom rätt till forsellön eller en kontant ersättning ifall persedlarna inte levererades in natura, utan löstes.

Finsk beskrivning

kuljetusvelvollisuus (verotuotteet)

Maanhaltijan velvollisuus kuljettaa veroina perityt tuotteet verottajalle. Säädösten mukaan veroja ei tarvinnut kuljettaa yli laamanninkunnan alueen, mutta kuljetusmatkoista saattoi siltikin tulla pitkiä. Jos tuotteita ei kuljetettu itse verottajalle, vaan verottaja lunasti ne, tuli hänelle maksaa korvauksena kuljetuspalkkiota.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 582 (forsling).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 107 (forsling).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare