Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på underofficer som under 1500-talet ingick i fänikans och senare i kompaniets stab. Föraren biträdde fänriken samt ansvarade för trossen och de sjuka samt för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Benämningen föll bort i början av 1800-talet.

Finsk beskrivning

tiennäyttäjä*

Aliupseeri 1500-luvun lippueessa ja sittemmin komppaniassa. Hän vastasi kuormaston kulusta ja leiripaikoista. Nimitys jäi pois 1800-luvun alussa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 384–385. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/