Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär domstol vid fästning eller förläggning som dömde över garnisonens personal, med kommendanten som ordförande.

Finsk beskrivning

varuskuntasotaoikeus

Linnoituksen tai varuskunnan sotilastuomioistuin, jolla oli oikeus jakaa oikeutta varuskunnan henkilökuntaa koskevissa kysymyksissä ja jota johti komentaja.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 761. http://runeberg.org/nf/