Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Församling som omfattade en garnison. Garnisonsförsamlingen hade egen präst och höll gudstjänster enligt författningarna. Termen används också om en regementsförsamling, där den närmaste sockenprästen predikade och höll nattvard.

Finsk beskrivning

varuskuntaseurakunta*, linnoitusseurakunta*

Seurakunta, jonka muodosti yksi varuskunta. Sillä oli oma pappi ja jumalanpalvelukset. Termiä käytettiin myös rykmenttiseurakunnasta, jossa saarnat piti lähin pitäjänpappi.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1746: 1025 och V: § 26: 1081 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 136 (garnison-).

Andra språk

Dåtida finska linnueseurakunta

Synonymer

garnisonspastorat

Se vidare