Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelt truppstyrka i ständig tjänstgöring, förlagd på befäst ort för att försvara denna.

Finsk beskrivning

varuskuntaan sijoitetut joukot

Ruotuarmeijan palveluksessa oleva joukko-osasto, joka on sijoitettu linnoitetulle paikkakunnalle sitä puolustamaan.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 762 (garnisonera).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 76. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk