Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mindre truppstyrka i krigstid bildad av frivilliga. Frikårerna hör inte till armén, men anpassar sina rörelser efter denna och gör infall mot fiendens rygg och förbindelser (såsom borttar sändningar, förstör upplag, understöder folkresningar). Frikårerna uppträder vanligen självständigt (såsom strövkårer eller partigängarkårer), stundom övergående till reguljärt truppförband.

Finsk beskrivning

vapaajoukko

Pienempi, vapaaehtoisista muodostettu sotilaallinen joukko-osasto, joka ei kuulu armeijaan, mutta sovittaa liikkeensä armeijan liikkeisiin ja tekee iskuja vihollisen selustaan tai sen kulkuyhteyksiä vastaan. Toimii tavallisesti itsenäisenä yksikkönä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska vapaajoukko